Ra'Quel

Adviseur Quality Assurance (Programma)

Meer details
Match criteria
Regio
 • Utrecht
RAK01461

Opdracht

Digitale Weerbaarheid staat hoog op de agenda van deze organisatie. Het belang van het succesvol realiseren van onze weerbaarheidsdoelen is groot gezien het risico en de potentiële impact van informatie beveiligingsincidenten. Cyberincidenten kunnen enorme operationele en bestuurlijke gevolgen hebben. Tegelijkertijd staat er een aanzienlijke bestuurlijke druk op de organisatie om extern verantwoording af te leggen over de mate waarin de organisatie voldoet aan beveiligingsstandaarden en of de organisatie voldoende in control is. Het op niveau krijgen en structureel te borgen van onze weerbaarheid vraagt een forse (financiële) inspanning om onze technische infrastructuur en applicaties, onze schaarse capaciteit, governance en kennis, houding en gedrag binnen de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging te versterken. Het vraagt van de stuurgroep om, de juiste (en soms inhoudelijke complexe) keuzes te maken en tegelijkertijd een objectief beeld te hebben over de voortgang, risico’s, issues en eventueel te nemen (sturings)maatregelen.
De behoefte ligt binnen het Programma Weerbaarheid. De stuurgroep heeft behoefte aan een externe adviseur die, onafhankelijk van het Programmamanagement, met een objectieve blik van buiten gevraagd en ongevraagd adviseert over voortgang, voorgestelde beslissingen en projectrisico’s.

Functiebeschrijving

De extern adviseur fungeert hiermee als ‘countervailing power’ om het programma op de optimale koers te houden: doen wat juist is en dit juist doen. Je brengt samenhang aan, maakt blinde vlekken zichtbaar, structureert processen en gidst de stuurgroep op het gebied van complexe vraagstukken. De adviseur is een gelijkwaardige sparringspartner voor de stuurgroep en het programmamanagement vanuit je deskundigheid en overall overzicht in processen en risico’s gericht op het geven van inzicht en handelingsperspectief.

Je zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Vanuit ervaring en expertise de stuurgroep inhoudelijk en objectief adviseren over te nemen besluiten;
 • Het programmanagement inhoudelijk adviseren over concept stukken die ingebracht zullen worden voor besluit- en oordeelsvorming in de stuurgroep;
 • Mede toezicht houden op en de stuurgroep te adviseren over het beheersen van project- en programmarisico’s;
 • Fungeren als extra ‘oren en ogen’ die functioneren als het ‘geweten’ van het programma;
 • Voorkomen dat we in tunnelvisie geraken waardoor we de echte risico’s en bijbehorende prioriteiten uit het oog verliezen;
 • Borgen dat de organisatie zich op bestuursniveau extern laat bijstaan op dit strategische en kwetsbare onderwerp;
 • Begeleiden van de stuurgroep op inhoud, voorkomen dat de organisatie het wiel zelf uitvindt, in veel gemaakte valkuilen trapt of verkeerde beslissingen neemt.

Wat zien wij terug in jouw profiel:

Eisen:

 • Minimaal tien jaar relevante werkervaring (op zowel de inhoud als het proces) met cybersecurity en risicomanagement op senior management niveau in politiekbestuurlijke (rijks)overheidsomgeving.
 • Ruime (tenminste 10 jaar) advieservaring op directieniveau, gericht op samenwerken en organisatiesensitief en in staat om binnen het krachtenveld belangen af te wegen om zo tot een gedegen advies te komen binnen de context van de organisatie en het programma, waarbij de adviseur (opbouwend) kritisch en onafhankelijk is.
 • Direct beschikbaar voor gemiddeld 8 uur per week.

Wensen:

 • Beschikbaar binnen 3 weken of zo spoedig mogelijk daarna
 • Heeft relevante ervaring met cybersecurity en risicomanagement op senior management/bestuurlijk niveau en is inhoudsdeskundig in politiek-bestuurlijke (rijks)overheidsomgeving.
 • Liefst ruime strategische advieservaring bij een of meerdere organisaties binnen de Strafrechtketen
 • Ruime (tenminste 10 jaar) advieservaring op directieniveau
 • Je hebt ruime ervaring met beschreven Quality Assurance (QA) rol
 • Je bent bekend met de organisatie.

Competenties:

 • Je bent deskundig en in staat je kennis en (werk)ervaring snel in te zetten.
 • Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
 • Je laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren
 • Je kunt je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig
 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
 • Secuur
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Wij bieden

Duur opdracht: 6 maanden en evt. verlenging
Start opdracht: zo spoedig mogelijk
Locatie opdracht: regio Utrecht
Aantal uur: 8 uur per week

Contact

Heb jij inhoudelijke vragen over de baan? Neem dan contact op met Vincent van Dijk op telefoonnummer 06-13131073 of mail vincentvandijk@ra-quel.nl.
Solliciteer voor 3 maart! Klik op de solliciteer-knop.

Locatie

Provincie Utrecht

Publish date

22.02.2021

Contactpersoon

Vincent van Dijk

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
RA'Quel gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.