Ra'Quel

Business Controller Senior

Meer details
Match criteria
RAK01444

Opdracht

De Business Controller senior valt hiërarchisch onder het teamhoofd Business Control. Het team is onderdeel van de afdeling Financiën, dat verder bestaat uit de teams Financiële Administratie, Bedrijfsadministratie, Financial Control en Inkoop.

Business Control (BC) is de Business partner voor Directie en lijnmanagement. Het team levert ondersteuning aan directies bij het maken van P&C-producten zoals jaarplannen en ziet toe op de beheersing van de organisatie door op afdelings- en directieniveau te toetsen op het behalen van normen en organisatiedoelen. De kaders en het beleid worden verstrekt vanuit Concerncontrol (CC), BC maakt de doorvertaling naar de praktijk. BC-ers signaleren wanneer processen of cijfers uit de pas lopen, zij adresseren dit in de lijn en ondersteunen en adviseren de lijn waar mogelijk door pro-actief mee te denken over bijsturingsmogelijkheden en alternatieven.

Binnen het team Business Control is de Business Controller Senior de businesspartner van de Directie

Functiebeschrijving

 • Adviseert het directieteam en directeuren gevraagd en ongevraagd over sturing, beheersing en bedrijfsrisico’s op primaire en ondersteunende processen.
 • Stelt (geconsolideerde) stuurrapportages op voor de directies.
 • Stelt concernrapportages op.
 • Vertaalt de externe naar de interne begroting.
 • Participeert in de ontwikkeling van Planning & Control-instrumenten ten behoeve van de gehele organisatie.
 • Levert een signalerende (risico’s en beheersmaatregelen) en vakinhoudelijke bijdrage aan het beheren, onderhouden en verbeteren van processen en aan de ontwikkeling daarvan.
 • Adviseert, analyseert, interpreteert, beoordeelt en doet verbetervoorstellen op het gebied van:
 1. effectiviteit van geïmplementeerd beleid;
 2. efficiency en effectiviteit van de uitgevoerde processen;
 3. omvang en kwaliteit van de geleverde producten;
 4. kwaliteitsmanagement;
 5. besteding van de ter beschikking staande middelen;
 6. mogelijkheden voor optimale verdeling van de ter beschikking staande middelen.
 • Fungeert als vraagbaak op het gebied van het P&C-beleid.
 • Evalueert het P&C beleid en adviseert het teamhoofd Business Control ten aanzien van het P&C-beleid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van randvoorwaarden en instrumentarium.

Wat zien wij terug in jouw profiel:

Eisen:

 • Je hebt werk- en denkniveau WO.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Verandervermogen
 • Initiatief
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Probleemanalyse
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid

Wij bieden

Duur opdracht: 3 maanden
Start opdracht: 1 april
Aantal uur: 36 uur per week

Contact

Heb jij inhoudelijke vragen over de baan? Neem dan contact op met Vincent van Dijk op telefoonnummer 06-13131073 of mail vincentvandijk@ra-quel.nl.
Solliciteer voor 24 februari! Klik op de solliciteer-knop.

Publish date

19.02.2021

Contactpersoon

Vincent van Dijk

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
RA'Quel gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.