Ra'Quel

Projectleider verbetertraject leges

Meer details
Match criteria
RAK00327

Opdracht

 • het verder op orde brengen van de inhoud, dit betreft zorgen voor meer checks & balances rondom het kostprijsmodel en de legesverordening, meer transparant maken welke keuzes zijn gemaakt bij tariefstelling en kostendekkendheid en de informatiewaarde in de begroting en jaarrekening op het gebied van leges vergroten.
 • het vergroten van de sturing op het legesproces, dit betreft het vergroten, benutten en borgen van kennis binnen de gemeente, het versimpelen van processen waar mogelijk en het verder concretiseren van besparingsmogelijkheden om de kostendekkendheid van leges te vergroten.
 • het scheppen van ruimte voor keuzes in het besluitvormingsproces, beter inzichtelijk maken van de keuzemogelijkheden en achtergrondinformatie en het creëren van tijd voor debat.

De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenwerking met de manager verantwoordelijk voor leges binnen Dienstverlening, de Procesregisseur Leges en Begroten, medewerkers en management van andere directies en stadsdelen, financieel adviseurs, beleidsmedewerkers en controllers.

Functiebeschrijving

 • Stelt een planning op waarin de verschillende actoren helder hebben welke mijlpalen er zijn, welke activiteiten ze daarvoor moeten uitvoeren en welke deadlines ze daarvoor moeten halen;
 • Vervult een actieve adviesrol, zowel gevraagd als ongevraagd advies;
 • Zorgt voor het inplannen van noodzakelijke overleggen, met bijbehorende agendering;
 • Bewaakt actief de voortgang, stemt af met partijen over de uit te voeren activiteiten, spreekt betrokkenen in eigen organisatie en andere directies aan op hun bijdrage en escaleert tijdig als uitvoering stagneert;
 • Verzorgt periodieke verantwoordingsrapportages / projectrapportages voor opdrachtgevers/stakeholders en bestuur;
 • Adviseert en ondersteunt bij de inhoudelijke definiëring richting politiek opdrachtgever en bestuur;
 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor de in- en externe informatiestromen en coördineert en bewaakt de integrale informatievoorziening van en naar het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Wat zien wij terug in jouw profiel:

 • minimaal over een WO werk- en denkniveau.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met legesprocessen.
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) in een financiële beleidsfunctie of controle functie.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met coördinatie van verbeterprojecten.
 • ervaring met administratieve processen en AO/IC.
 • aantoonbare ervaring opgedaan bij een afdeling publieksdienstverlening.
 • minimaal 5jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) bij een 100.000+ gemeente.

Wij bieden

Contract van 6 maanden na startdatum met optie tot verlenging van 6 maanden

Startdatum zo snel mogelijk

36 uur per week

Contact

Heb jij inhoudelijke vragen over de baan? Neem dan contact op met Vincent van Dijk op telefoonnummer 06-13131073 of mail [email protected]
Solliciteer voor 13 oktober! Klik op de solliciteer-knop.

Locatie

Noord Holland

Publish date

30.09.2019

Contactpersoon

Vincent van Dijk

Contactpersoon
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
RA'Quel gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.